دانشکده علوم دامی

تغذیه دام و طیور

1- شناسایی، ارزیابی و فرآوری خوراک ها به منظور افزایش ارزش تغذیه ای و استفاده بهینه در تغذیه دام و طیور

2- تعیین احتیاجات غذایی در شرایط مختلف محیطی و تغذیه ای به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات دام و طیور

3- بررسی عوامل موثر بر کارکردهای دستگاه گوارش مانند شناسایی میکروارگانیسم های دستگاه گوارش، آنزیم ها و بافت ها به منظور حفظ سلامت دستگاه گوارش و بهبود تولیدات دام و طیور

4- تعیین اثرات آلوده کنندهای غذایی و تنش های زیستی و غیر زیستی بر عملکرد و کیفیت تولیدات دام و طیور

5- بهینه سازی و بررسی کمی و کیفی آب های مصرفی در پرورش دام و طیور

فیزیولوژی دام وطیور

1- مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر جنبه های مختلف فیزیولوژی دام و طیور به منظور ارتقاء کارایی های سیستم های پرورش

2- بررسی نقش گیاهان دارویی در بهبود سیستم ایمنی، کاهش استرس های فیزیولوژیکی و امکان جایگزینی آنها با آنتی بیوتیک ها

3- اسفاده از فایتوژنیک ها(گیاهان دارویی) در تغییر لور میکروبی دستگاه گوارش، کاهش پاتوژن هاو تولید حیواناتی با خواص درمانی (غذادرمانی)

4- مطالعه توکسین ها بر عملکرد فیزیولوژیکی و راندمان رشد و باروری حیوانات اهلی

5- بررسی اثر سینرژیسمی افزودنی های غذایی بر کارایی سیستم های بدن و مطالعه بهبود دهنده های رشد و سلامت

6- بررسی خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و منی دام و طیور به منظور نگهداری کوتاه مدت (مایع) و طولانی مدت (منجمد) و استفاده از ترکیبات زیست فعال گیاهی در بهبود اسپرم و نگهداری آن

7- بررسی روش های تلقیح مصنوعی و افزایش راندمان باروری دام و طیور

8- بررسی روش های نگهداری طولانی مدت سلول های حیوانی( اسپرم، اوووسیت و جنین) به منظور تشکیل بانک ژن

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

1- بررسی مقایسه ای ژنوم دام و طیور بومی منطقه و کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی

2- بررسی ارتباط چند شکلی ژن های کاندید با صفات اقتصادی دام و طیور بومی و اصلاح شده

3- بررسی سطح تنوع ژنتیکی و میزان همخونی گله های دام و طیور بومی و اصلاح شده با استفاده از اطلاعات شجره و نشانگرهای مولکولی مختلف

4- تخمین پارامترهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی در دام و طیور بومی و اصلاح شده

5- بررسی بین ژن های صفات اقتصادی دام و طیور بومی و اصلاح شده

6- برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات اقتصادی در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

7- بررسی اثرات آمیخته گری بر صفات اقتصادی دام و طیور بومی

8- بررسی اثرات همخونی بر صفات اقتصادی در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

9- طراحی و بدست آوردن ضرائب اقتصادی شاخص انتخاب در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

10- تعیین ژن های اصلی( Major genes ) موثر بر صفات اقتصادی در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

مدیریت دامپروری

1- استفاده از سیستم های نوین مدیریتی در استفاده از عوامل تولید به منظور رشد و افزایش کمی و کیفی و اقتصادی تولیدات دامی

2- نقش مدیریتی تغذیه ای، تولید مثلی و اصلاح نژادی در بهبود بازده تولیدات دامی

1148 :تعداد دفعات بازید


اولویت های تحقیقاتی

ارتباط با ما

بازدید از سایت

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.


ورود به سایت
جستجو


No Menu Defined

علوم دامی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو